Gallery


Sekcja hodowli i dobrostanu danio pręgowanego

Szanowni Państwo,

Po licznych rozmowach z Koleżankami i Kolegami z polskich ośrodków pracujących z modelem Danio pręgowanego, podejmujemy kolejną próbę stworzenia nowej sekcji mającej na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy Osobami sprawującymi opiekę i prowadzącymi hodowlę tej tak ważnej dla badań naukowych ryby. Jako praktycy wiemy jak różnorodne problemy komplikują sprawną hodowlę danio. Nasze doświadczenia , dzięki sprawnej komunikacji, mogą pomóc szybciej rozwiązywać tego typu trudności ( problemy z utrzymaniem właściwych parametrów środowiska, spadek wydajności rozrodczej, zagrożenia związane ze zdrowiem ryb, nowe skuteczniejsze techniki czynności hodowlanych i wiele innych). Pod koniec października 2023 planujemy spotkanie wyjazdowe, mające na celu bardziej szczegółowe omówienie sposobu naszej współpracy jak również bliższe wzajemne poznanie. Załączamy wstępny plan działania sekcji, liczymy również na Państwa uwagi i sugestie.

Cel :

Rozwinięcie współpracy pomiędzy opiekunami oraz lekarzami weterynarii pracującymi w ośrodkach prowadzących hodowlę danio mającą na celu usprawnienie hodowli, wymianę doświadczeń i podniesienie jakości dbania o dobrostan danio pręgowanego

Etap pierwszy:

- stworzenie zamkniętej listy mailingowej pozwalającej na bieżący kontakt pomiędzy pracownikami różnych ośrodków

 - wspólne rozwiązywanie problemów i wprowadzanie nowatorskich metod dotyczących laboratoryjnej hodowli danio pręgowanego

- organizacja corocznego spotkania połączonego z prezentacjami dotyczącymi hodowli, ochrony zdrowia , nowych rozwiązań technicznych etc.– spotkania jedno lub dwudniowe

- wyjazdy szkoleniowe pomiędzy ośrodkami mające na celu praktyczne poznawanie nowych metod związanych z hodowlą i dobrostanem

- organizacja szkoleń praktycznych dla opiekunów rozpoczynających pracę z rybami, zakończonych wydaniem certyfikatu firmowanego przez Polskie Towarzystwo Zebrafish

- tworzenie możliwości publikowania artykułów dotyczących tematu

Etap drugi :

- promowanie działań sekcji na forum europejskim

- pozyskiwanie funduszy na wyjazdy szkoleniowe do wiodących ośrodków w Europie i poza nią


Z wyrazami szacunku

Piotr Jan Korzeniowski   oraz     Magdalena Gral 

 Tel. 601 950 277
  ptzzhw@iimcb.gov.pl                    mgral@iimcb.gov.pl 

Website Software