1st Edition
of Polish Zebrafish Society Travel Support Grants 


Laureatka The Polish Zebrafish Society Travel Grant – Monika Maciąg


Pani Monika Maciąg, która otrzymała grant w pierwszej edycji The Polish zebrafish Society Travel Grant opisuje swoje badania w następujący sposób:
„Jestem doktorantką w Zakładzie Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Swoją pracę naukową rozpoczęłam już jako studentka czwartego roku studiów aktywnie uczestnicząc w badaniach z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych pod kierunkiem Pani dr hab. Barbary Budzyńskiej. Praca ta pozwoliła mi na pierwsze zapoznanie się modelem Danio rerio i zaowocowała współpracą z Samodzielną Pracownią Badań Behawioralnych. Podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej mam okazję uczestniczyć w realizacji projektu badawczego: Wieloskalowe badania polimorfizmu receptora β2-adrenergicznego: od procesów molekularnych po terapię niewydolności krążenia prowadzonego przez Panią dr hab. Anitę Płazińską.
Obecnie moje zainteresowania naukowe koncentrują się na poznawaniu mechanizmów regulujących rozwój oraz postęp niewydolności serca przy użyciu modelu Danio rerio. W prowadzonych przeze mnie badaniach skupiam się przede wszystkim na ocenie kardiotoksycznych oraz kardioprotekcyjnych właściwości ligandów receptorów
β-adrenergicznych. Nagroda Polskiego Towarzystwa Zebrafish umożliwi mi nawiązanie współpracy z Laboratorium Pana dr hab. Piotra Podlasza, a dzięki temu włączenie nowych technik umożliwiających obrazowanie oraz monitorowanie pracy serca, które pozwolą na dokładniejsze zgłębienie problematyki podjętej w rozprawie doktorskiej.”  

Mobirise


Laureatka The Polish Zebrafish Society Travel Grant – Joanna Mikłosz

Pierwsza z osób, które otrzymały grant w pierwszej edycji, pani mgr farm. Joanna Mikłosz, zrealizowała już planowany wyjazd. W ramach otrzymanego Travel Grant Polskiego Towarzystwa "Zebrafish" we współpracy z zespołem dr hab. Piotra Podlasza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mgr Mikłosz badała molekularne mechanizmy protaminy związane z jej wpływem na funkcję serca i naczynia krwionośne w modelu danio pręgowanego.
Mgr farm. Joanna Mikłosz jest asystentem i doktorantem w Zakładzie Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierowanym przez prof. dr hab. Dariusza Pawlaka. Jej zainteresowania naukowe dotyczą bezpieczeństwa i skuteczności rozwiązań farmakologicznych służących walce z powikłaniami terapii choroby zakrzepowo-zatorowej. Od lat należy do zespołu naukowego, kierowanego przez dr hab. Andrzeja Mogielnickiego, który we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Hyogo (Japonia) opracował modyfikowany kationowo polimer blokowy neutralizujący przeciwkrzepliwe działanie heparyn. Efektem wieloletniej współpracy opartej na realizacji dwóch projektów OPUS NCN jest jej autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych o łącznym IF 26,33 oraz prezentacja wyników na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach, między innymi w Waszyngtonie, Montrealu, Berlinie, Wiedniu oraz Melbourne. Od 2017 roku jest kierownikiem projektu Preludium NCN, którego celem jest poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za toksyczne oddziaływanie protaminy – obecnie jedynego leku neutralizującego przeciwkrzepliwe działanie heparyny, na układ krążeniowo-oddechowy. Mgr Joanna Mikłosz na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań na gryzoniach wykazała bezpośredni, przeciwpłytkowy efekt protaminy oraz jej aktywność przeciwzakrzepową po wielokrotnym podaniu. Uzyskane w trakcie realizacji projektu wyniki wskazują również, że protamina w nieznany sposób wywołuje znaczącą hipotensję, zaburzenia czynności pracy serca oraz niewydolność oddechową. 

Mobirise

Address

Kazimierza Jaczewskiego 8 str                     
Lublin, 20-090

Contacts

Email: zebrafish.pl@gmail.com
REGON: 380072077,
NIP: 7123369870 
Account number:
15114020040000300277842528

Links


Feedback

Please send us your ideas, bug reports, suggestions! Any feedback would be appreciated.

Drag and Drop Website Builder