Gallery

Zebrafish grants in Poland

Molecular basis of hereditary skeletal malformations in humans.

Przemko Tylzanowski (przemko@kuleuven.be).

Medical University of Lublin,

The zebrafish part of the project involves enhancer characterization using de novo generated transgenic zebrafish lines  

OPUS

The role of galanin on formation of the innate immunity and during bacterial infection in  zebrafish (Danio rerio) as a model organism

Natalia Nowik (nowik.natalia@gmail.com)

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Veterinary Medicine

PRELUDIUM

Kumaryny jako potencjalne substancje o działaniu przeciwlękowym.

Jarosław Widelski (jwidelski@pharmacognosy.org)

Samodzielna Pracownia Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego UM w Lublinie

Preludium 2017/25/N/NZ7/01899

Ocena aktywności przeciwpadaczkowej kumaryn z wykorzystaniem modelu Zebrafish

Ewelina Kozioł (ewelinakoziol@umlub.pl)

Samodzielna Pracownia Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego UM w Lublinie

Preludium NCN 2016/21/N/NZ4/03658

DExD/H-box RNA helikazy w  odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb.

Krzysztof Rakus (krzysztof.rakus@uj.edu.pl )

Zakład Immunologii Ewolucyjnej , Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

Sonata Bis 5 2015/18/E/NZ6/00516

Reactive oxygen species and autophagy in Staphylococcus aureus infection – double-edged swords?

Tomasz Prajsnar (tomasz.prajsnar@uj.edu.pl)

Zakład Immunologii Ewolucyjnej , Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

NAWA Polskie Powroty 2019 PPN/PPO/2019/1/00029/U/0001

Reaktywne formy tlenu i autofagia w zakażeniu gronkowcem złocistym – miecze obosieczne?

Tomasz Prajsnar (tomasz.prajsnar@uj.edu.pl)

Zakład Immunologii Ewolucyjnej , Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

NCN Sonata BIS 9 2019/34/E/NZ6/00137

Czy zegar biologiczny tyka w układzie odpornościowym ryb? Mechanizmy  okołodobowej regulacji odpowiedzi immunologicznej ryb karpiowatych.  

 Łukasz Pijanowski (lukasz.pijanowski@uj.edu.pl )

Zakład Immunologii Ewolucyjnej , Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

NCN Sonata 14 2018/31/D/NZ6/02321

Zostać czy iść? Adaptacje immunologiczne podczas stresu: konserwatywne ewolucyjnie mechanizmy redystrybucji neutrofili.

Magdalena Chadzińska (magdalena.chadzinska@uj.edu.pl )

Zakład Immunologii Ewolucyjnej , Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

NCN Opus 17 2019/33/B/NZ6/00402

This website was made with Mobirise theme